Doğal Yaşamı Koruma - Çalışmalarımız | İyilik Denizi
Çalışmalarımız
Doğal Yaşamı Koruma

İklim değişikliğini, şu an itibariyle, tüm insanlığı tehdit eden, hızlı ve kararlı bir müdahale gerektiren en acil durum olarak değerlendirebiliriz. Yangınlar, kuraklık, su taşkınları, kasırgalar; iklimin etkileri dünyanın her yerinde ve gittikçe daha da kötüleşerek kendini hissettiriyor. İyilik Denizi olarak doğal yaşamı koruma programlarımızla insanların bilinçlenmesi ve Paris Anlaşması’nın önemi dair teorik çalışmalarımızın yanında sürdürülebilir bir yaşam için acil pratik çalışmalarımız da bulunuyor. Gelin bir olalım ve hep birlikte dünyamızı kurtaralım.

Ekosistem Hizmetleri Görseli

Önümüzdeki birkaç yıl, dünyayı daha iyi ve daha güvenli bir yöne yönlendirilmesi için gereken son zaman dilimi olabilir, işte bu yüzden, müdahale etmekte geç kalınan her an ve yükselen her bir sıcaklık derecesi yeryüzündeki yaşam için oldukça önem arz ediyor. İyilik Denizi olarak doğal yaşamı koruma programlarımızla teorik ve pratik çalışmalarda bulunup yeryüzündeki her canlı için etkili ulusal ve uluslararası politikalara ulaşmak ve iklim değişikliği ile ilgili Paris Anlaşmasını uygulamak ve uygulatmak için analizler yapıyoruz, yenilikler öneriyoruz ve ortak çalışmalar gerçekleştiriyoruz. İyilik Denizi değişim hareketlerinde pratiklerin öneminin farkındadır, bu yüzden gönüllüler, avukatlar ve aktivistlerden oluşan topluluğunu güçlendirmek ve doğru yer ve zamanda bulunarak öncü olmak için sürekli bir çalışma içindedir.

 

İklim değişikliği konusunda adımlar atmak, evlerin veya fabrikaların enerji gereksinimlerini ve hatta halkın beslenme şekillerini yeniden düzenlemek de dahil olmak üzere birçok alanda ciddi müdahaleler gerektiriyor. Fakat ne yazık ki, ülkeler, şirketler veya şehirler henüz gerekli olan derin yapısal ekonomik ve toplumsal değişimler konusunda adım atmış değiller. Bununla birlikte, iklim değişikliği konusunda yapılacak çalışmalarda yoğunlaşacak tek bir nokta bulunmamaktadır, aksine her türlü seçeneği göz önünde bulundurup her koldan atılacak doğru adımlar ile belirli aşamalar kaydedilebiliyor.

Örnek Köy Görseli

Tüm dünyayı ilgilendiren bu hassas konuda iklim, gıda, kirlilik, su ve doğal yaşam alanlarında çalışmalar yapan İyilik Denizi, birleşenleri ile değişimin önemli bir parçası olmak amacındadır. Eğer yeşil ve daha yaşanabilir bir dünya isteniyorsa, bu ancak halkın da sürece dahil olmasıyla gerçekleşecektir, bunun farkında olan İyilik Denizi hazırladığı programları halkla iç içe ve halkın desteğiyle yürütüyor.

 

İKLİM
İklim değişikliği zamanımızın en belirleyici sorunlarından biridir; yaşam tarzlarında, gıda sistemlerinde, ekonomide ve yerel topluluklarda dönüşümlere sebep olur. Üstesinden gelinmesi gereken hiçbir zorluk, iklim değişikliğinin dünyaya getirdiği tehditten daha önemli değildir.

 

 

GIDA
Doğal ekosistemler, doğru yönetildiği takdirde, gıda güvenliğinin korunmasında kilit rol oynayabilir.
Örneğin, tatlısu ve deniz koruma alanlarında, kıyı habitatları balık popülasyonlarının üreme alanıdır.
Deniz Koruma Alanları içinde biriken balık popülasyonları etraftaki alanlara taşarak yerel balıkçılığın sürdürülebilirliğini sağlar. Kurak karasal bölgelerde korunan alanlar, iyi bir planlama ile oluşturulacak sürdürülebilir otlatma zonlarıyla, kurak dönemlerin atlatılmasına yardımcı olur.

 

 

 

KİRLİLİK
Kirlilik, fabrikaların karbon emisyonlarından okyanuslardaki zehirli atıklara kadar, çevreye küresel ölçekte zarar verebilmektedir; solunan havayı, içilen suyu ve verimli toprakları tehdit etmektedir. Sürdürülebilir bir ekolojik yaşam için, sadece gelecekteki kirliliğin önlenmesi yetmez, aynı zamanda bugünün de temiz olması gerekmektedir.

 

 

SU
Bazı ekosistemlerde, özellikle nemli ormanlarda, havadaki yüksek nem, bitki yaprakları tarafından tutularak damlaya dönüşür; ağaç dallarından ve gövdelerinden huni gibi aşağıya süzülerek toprağa iner ve doğa, insan ve diğer canlıların faydalanabileceği su miktarının artmasını sağlar. Kapalı ormanlar, yağışla inen yağmur suyunu, açık alanlara göre daha fazla tutarak havzadaki su kaybını önler ve arazinin jeolojik yapısına bağlı olarak yer altında depolanacak su kaynaklarını arttırır. 2003 yılında IUCN tarafından yapılan bir araştırmaya göre, dünyanın en büyük 105 kentinden 33′ünde (İstanbul dahil) içme suyu tedariki için korunan alanların önemini ortaya koymaktadır.

 

 

DOĞAL YAŞAM
Doğal yaşam çeşitliliği sağlıklı bir yerküre için kritik öneme sahiptir. Sağlıklı, sürdürülebilir ve üretken ekosistemler dünyanın doğal biyolojik çeşitliliğine bağlıdır, bu yüzdendir ki gezegendeki doğal yaşamın çeşitliliğini muhafaza etmek sadece insanların değil tüm canlıların hayatını olumlu anlamda etkileyecektir.

 

Bağış Yap
İlgili Görseller