Eğitim Hizmetleri - Çalışmalarımız | İyilik Denizi
Çalışmalarımız
Eğitim Hizmetleri

Eğitim, bir çatışmanın veya doğal afetin yaşanması durumunda, genellikle kesintiye uğrayan ilk ve yine benzer doğrultuda normale dönen en son hizmet olarak göze çarpıyor. Yardım kaynakları nüfusun gıda, su, barınak ve güvenlik gibi temel gereksinimlerine odaklandığı için eğitime insani yardım fonlarının sadece yüzde 2’si tahsis ediliyor. İyilik Denizi olarak bizler eğitim ile birçok sorunun üstesinden gelinebileceğini biliyoruz ve bu yüzden eğitimin hayali kurulan sağlıklı ve mutlu bir yaşamda çok daha büyük ve öncelikli bir yere sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Evet, önce Eğitim!

Ders Çalışan Çocuk Görseli
Eğitim yuvalarından uzaklaşan çocuklar şiddete, insan ticaretine, çocuk işçiliğine, çocuk evliliğine ve silahlı gruplara daha fazla yakın oluyorlar; bu yaşanmakta olan olumsuzlukları güçlendiren bir durum olmakla birlikte aynı zamanda çocukların temel eğitim haklarından ve gerçek potansiyellerini yerine getirme şanslarından yoksun bırakılmaları anlamına da geliyor. Bu zorlu süreçlerden geçmiş çocukların okullarına geri dönüp tekrar eğitimlerine yoğunlaşmaları da ek bir çaba gerektiriyor. Bu, hayatlarının henüz baharında olan gençlerde umutsuzluğun ve öfkenin ortaya çıkması durumu gelecek için tahmin edilenden daha fazla problem yaratıyor.

İyilik Denizi, zorlu yaşam koşullarından ulaşılması hedeflenen sağlıklı ve mutlu bir hayata geçişte eğitimin, barış ve sürdürülebilir kalkınmadaki rolünün büyüklüğünün farkında ve çalışmalarını bunun üzerine kuruyor.

Her yıl 100 milyon çocuk ve genç doğal afetlerden etkilenmekte; büyük çoğunluğunun eğitimleri kesintiye uğruyor.

Dünya genelinde okula gitmeyen 121 milyon çocuğun yaklaşık yüzde 50’si savaşların/çatışmaların etkilediği coğrafyalarda yaşıyor. Bu coğrafyalardaki çocukların 28,5 milyonu henüz ilkokul çağındalar ve bu çocukların da 2,8 milyon çocuğu Suriyeli.

Son 10 yılda, 26 ülkede okullara yönelik saldırılar ve okulların askeri amaçlarla kullanımı gerçekleşti, bu durum genç nesillerin güvenli ve kaliteli eğitime erişimini önemli ölçüde engelledi.

Yazı Yazan Çocuk Görseli

İyilik Denizi;

Acil durumlar yaşanırken ve sonraki süreçte de eğitimi bir öncelik olarak tanımlıyor; okul öncesi de dahil olmak üzere çocuklara kapsayıcı ve kaliteli eğitim ve duygusal destek sağlıyor.

Yaşanan olumsuz koşulların çocuklara etkisini en aza indirmek için güvenli alanlar ve ebeveynlere danışmanlık hizmeti sağlıyor.

Okulların kullanılamaz olması durumunda, ‘Çocuk Dostu Geçici Eğitim Alanları” ile çocukların eğitimlerine devam etmeleri için çalışıyor; bu güvenli yerler çocukların ruhsal iyileşme sürecine girmeleri için ihtiyaç duydukları duygusal desteği görmeleri, oynamaları ve eğitimlerini almaları için özel olarak tasarlanıyorlar.

Öğretmenlere ve çocuk bakıcılarına maddi, manevi ve akademik destekte bulunuyor.

Zarar görmüş okulların onarımı veya yeni modern yapıların inşası için sürdürülebilir kalkınma programları çerçevesinde hızlı ve sağlam adımlar atıyor.

 

Bağış Yap
İlgili Görseller