Sağlık Hizmetleri - Çalışmalarımız | İyilik Denizi
Çalışmalarımız
Sağlık Hizmetleri

Dünya üzerinde, yaşadığımız bu zaman diliminde bile maalesef ki hala temel sağlık hizmetlerine ulaşamayan coğrafyalar var. İyilik Denizi, işte bu coğrafyalar için hazırladığı kısa ve uzun vadeli programlar ile sağlık alanında planlı bir gelişmeyi amaçlıyor. Bu programlar önce hayat kurtarmaya ve acıları hafifletmeye yoğunlaşıyor, daha sonra şartlar iyileşmeye başladıkça verimli ve erişilebilir bir sağlık sistemi oluşturmak için farklılaşıyor.

Aşı Olurken Gülümseyen çocuk

İyilik Denizi çalışmalarında için sadece hizmet ettiği insanların ihtiyaçlarına cevap vermekle kalmıyor aynı zamanda hastalıkların temel nedenlerini de ele alan kamu ve özel teşebbüslerle de iş birliği içinde çalışıyor.

İyilik Denizi,

Nerede olursa olsun, koşullar ne olursa olsun, felaketzedelere en kısa sürede acil yardım sunmayı amaçlıyor. Acil yardımların yanı sıra sürdürülebilirlik çerçevesi içerisinde insanları ilgili konularda eğitiyor; onları felaketlerin getirdiği olumsuzluklardan kurtarmak ve olası felaketlerin tekrar yaşanması durumunda kendilerinin ilk yardım müdahale ekiplerinde bulunmasını sağlamaya çalışıyor.

Muayene Olan Küçük Bebek

Merkezlerde sağlık, beslenme ve hijyen sistemlerinin kaliteli ve erişilebilir durumda olması için gerekli altyapıları kuruyor ve güçlendiriyor. Bunun için yerel ve global yönetimler, özel sektör ve yerel topluluklarla ortak çalışmalar planlıyor. Ayrıca hizmetlerin toplum ihtiyaçlarına etkili ve verimli bir şekilde yanıt verebilmesi için yönetim kademelerine de danışmanlıklar sunuyor.

Bağış Yap
İlgili Görseller