İyilik Bahçeleri - İyilik Denizi

İyilik Bahçeleri

Bağış Yap

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz: İnsana Yakışır İş ve Ekonomik Büyüme

Sahra altı Afrika'da kadınlar tarım ve gıda üretiminin omurgasıdır, tarımsal üretimin %80'i küçük ölçekli çiftçiler tarafından yapılmaktadır. Tarımsal işgücünün kadın payı ise dünyada en yüksektir. Ancak kırsalda yaşayan kadınlar için yaşam hiç de kolay değil.

 

Kadınlar erkeklerle aynı haklara sahip değildir ve genellikle ekim, ayıklama ve mahsul toplama, aynı zamanda aileleri için yemek yapma ve yakacak odun ve su toplama gibi ev işleri ve tarımsal işleri dengelemek zorundadır. Kadınların çiftliklerinde erkeklerle aynı sonuçları vermeleri çok daha zor olabilir, zira ayrımcı yasalar ve uygulamalar bu haklardan mahrum bırakıldığından genellikle arazi, tarımsal yayım hizmetleri ve teknolojilere daha sınırlı erişimleri vardır. Kadınları güçlendirmek işimizin merkezi ve bir parçasıdır ve çok sayıda  faydaları olduğu gösterilmiştir. Kadınlar geliştikçe ve refaha kavuştukça, çocuklarına daha besleyici yiyecekler vererek ve onları sağlıklı tutarak evlerine ve ailelerine daha fazla yatırım yapma eğilimindedirler.

 

BM’nin Gıda ve Tarım Örgütü kadınlara erkeklerle aynı üretken kaynaklara erişim hakkı verilirse çiftliklerindeki verimi %20-30 oranında artırabileceklerini tahmin etmektedir. Buna karşılık, dünyadaki aç insanların sayısında % 12-17 oranında azalma olacaktır.


İyilik Denizi, Sahra-altı Afrika'da kadınların insan haklarını, sürdürülebilir tarımını ve savunuculuğunu desteklemek için bir girişimde bulunmaktadır. İyilik Bahçesi olan bu proje, Afrika’nın gıdalarının % 80'ini üreten kadınların, Afrika’nın tarımsal geleceğine karar vermede merkezi bir rol oynaması gerektiğine inanıyor. Bu girişim ile birçok Afrika ülkesinde sürdürülebilir tarım ve kadın hakları konusunda çalışan kırsal kadın gruplarını desteklemeyi amaçlıyoruz.

İyilik Bahçesi projesi, kadınların yerel bir bağlamda karşılaştıkları zorlukları anlamak için çalışır ve programları bu koşullara uyacak şekilde uyarlar.


Başarı Stratejimiz:

Arıcılık ve rafya dokuma gibi evlerinde çalışabilecekleri tarımsal projelerle kadınları destekliyoruz.

Kadınları birbirlerinden öğrenmelerini ve onlardan öğrenmemizi sağlamak için her ülkede bir araya getiriyoruz.

Yerel ortaklarımız, her ülkede sürdürülebilir tarım uygulamaları hakkında araç ve bilgilerle teknik destek sağlayacaktır.

Kadınları piyasada ürün satışına dahil ederek, onlara daha fazla finansal bağımsızlık ve daha iyi bir piyasa fiyatları fikri vererek onları tarım işlerine buna göre uyarlayabilmelerine destek oluyoruz.

Kadınların katılabileceği zamanlarda eğitim oturumları düzenlemek ve kreş olanakları sağlıyoruz.

Kadınların yönettiği kuruluşların eğitim, okuryazarlık ve iş dersleri yürütmelerine, kadınların tarımsal bilgilerini belgelemelerine ve kadınlara hakları hakkında bilgi vererek onlara olanak tanıyan esnek finansman sağlıyoruz.

Kadınların ilerlemelerini ve bizim çabalarımızın etkisini düzenli olarak değerlendirmek için, kadınlar izlenecek, onlarla mülakat yapılacak ve incelenecektir.

Kadınlar için yeni fırsatlar yaratarak, kendilerini yoksulluktan kurtarmaya yardımcı olan yeni gelir akışları geliştirmelerine yardımcı oluyoruz. kadınların daha fazla ekonomik güçlenmesi ve daha fazla fırsatı olduğunda, tüm topluluğun büyümesine ve gelişmesine yardımcı olur.

İşte bu yüzden kadınlarla çalışmalarımız çok önemli. Çünkü kadınlar için eşitliğin gerçekten tüm toplum için ilerleme olduğuna inanıyoruz.

Bağış Yap
Galeri
Paylaş