Mutlu Kadın Mutlu Toplum - İyilik Denizi

Mutlu Kadın Mutlu Toplum

Bağış Yap

 

Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerimiz: Toplumsal Cinsiyet Eşitliği

Ekonomik büyüme ve yoksulluğun azaltılması arasındaki bağlantıyı anlamak, katılımlarını kısıtlayan ve ekonomik refah akışını yoksullara sınırlayan önemli engellerin tanımlanmasını gerektirir.

Cinsiyet eşitsizliği Afrika'daki yoksulluğu azaltma çabalarının önündeki en büyük engel olmaya devam etmektedir. Bununla birlikte, özellikle eğitime ve sağlık hizmetlerine erişim konularında bazı ilerlemeler kaydedilmiştir. Buna rağmen, Afrika'daki kadınlar ve kızlar, erkek meslektaşlarına kıyasla ekonomik refahtan kaynaklanan fırsat ve faydalardan çok uzaktır. Bu, kalkınmada toplumsal cinsiyet konularının önceliklendirilmesini ve “eşitliği” diğer kalkınma hedeflerinde başarı için önemli bir ön koşul olarak tanıma ihtiyacını doğurmaktadır.

Kadınların başarılı olma ve ekonomik olarak ilerleme yeteneğini desteklemek, sağlıklı ve üretken hane halklarına, büyüyen işletmelere ve toplulukların ve ulusların refahına yol açar.

Kadınların eşitliğini ilerleterek 2025 yılına kadar küresel yıllık GSYİH'ya tahmini 28 trilyon dolar eklenebilir. Kadınların Ekonomik Güçlenmesi (WEE), kadınların başarılı olma ve ekonomik olarak ilerleme yeteneklerini genişlettikleri ve bu gücün daha önce reddedildiği bir bağlamda stratejik yaşam kararları verme ve bunlara göre hareket etme gücüne sahip oldukları bir süreci ifade eder. Kadınların ekonomik güçlenmesine yatırım yapmak, cinsiyet eşitliği, yoksulluğun ortadan kaldırılması ve kapsayıcı ekonomik büyümeye doğru doğrudan bir yol oluşturmaktadır. Kadınlar, işletmelerde, çiftliklerde, girişimci veya çalışan olarak veya evde ücretsiz ev işi yaparak ekonomilere muazzam katkılarda bulunurlar. Özellikle Afrika'da cinsiyete duyarlı hizmetler, üretim kaynakları, tarım, sanayi ve ticaret pazarları, kadınların ve gençlerin ekonomik olarak güçlendirilmesini büyük ölçüde artıracaktır.

Neye Ulaşmayı Amaçlıyoruz?

İyilik Denizi, bilgi seferberliği, çapraz örgütsel öğrenme ve çeşitli pazar aktörleri arasındaki ortaklıkları ve ittifakları güçlendirerek kadınların güçlenmesini sınırlayan sistemik engelleri ele almaya adanmıştır. Öğrenme girişimlerimiz, uygulayıcılar arasındaki ortak zorlukları ele almak ve gelecek vaat eden uygulamaları paylaşmak, teknik kaynakları birlikte oluşturmak ve politika ve uygulamaları geliştirmek için ortak bir sesi teşvik etmek için somut fırsatlar yaratmak üzere tasarlanmıştır.

Çeşitli müdahaleler ve programlar sayesinde İyilik Denizi, kadınların gelirlerini artırma, varlık yaratma, servet ve iş liderliği sağlama konusunda güçlendirmeyi hedefliyor. Bu program, düzenleyici engellere değinerek kadınların üretken kaynaklara ve iş hizmetlerine erişimini kolaylaştırmakta ve kadınların tarım ve ticarete aktif katılımını teşvik etmekte ve değer zincirinde kadın ve gençlerin tarımsal işletme ve girişimcilik becerilerini geliştirmektedir.

İyilik Denizi, Sahra-altı ülkelerde mesleki okuryazarlık, aritmetik ve iş yönetimi becerileri konusunda temel eğitim sunmak için mesleki eğitim merkezleri geliştirmek için çalışmaktadır. Eğitim merkezleri aynı zamanda proje danışmanlarının (eğitmenler) gelişimini yönetmek ve izlemek için merkezi bir konum olarak hizmet edecektir. Proje sonunda Iyilik Denizi, uygulamalı eğitim ve aktiviteleri kolaylaştırmak için merkezi uygun bakım gerektirmeyen araçlarla tam olarak donatacaktır.

İyilik Denizi,  bir zamanlar kadın olmanın en zor olduğu düşünülen bir yerde, kadınlara kişisel gelişim, mikrofinansman ve liderlik eğitimi için fırsatlar sunarak kadınları güçlendirmeyi amaçlıyor.

 

Bağış Yap
Galeri
Paylaş