Sağlık Olsun - İyilik Denizi

Sağlık Olsun

Bağış Yap

Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri : Sağlık Olsun

Kadın sağlığı, Afrika Bölgesinde sosyal ve ekonomik kalkınmanın temelidir. Kadın sağlığı bir insan hakları meselesi olarak kabul edilmektedir ve bu şekilde desteklenmeli ve savunulmalıdır.

Afrika'daki kadınlar kıtanın insan kaynaklarının %50'sinden biraz fazlasını temsil etmektedir ve bu nedenle kadın sağlığının Bölge'nin kalkınması üzerinde büyük etkileri vardır. Sahra-altı Afrika'da kabul edilemez derecede yüksek anne ölüm oranlarına odaklanılmalı.

İyilik Denizi, şekillendirilmesinde çok önemli olan sosyokültürel belirleyicileri anlayarak kadınların sağlığını iyileştirmeye yönelik yaklaşımları temelden yeniden düşünmeyi hedeflemektedir.

Bölge, her yıl dünya çapında tüm anne ölümlerinin yarısından fazlasını oluştururken; ve ne yazık ki, durum önemli ölçüde iyileşmiyor. Doğum sonrası kanamadan sepsise ve hipertansif bozukluklara kadar değişen komplikasyonlar nedeniyle doğumdan sonrası 24 ila 48 saat içinde anne ölümlerinin yarısından fazlası meydana gelir.

Bazı Afrikalı anneler doğumdan sonra ölümüne kanıyor çünkü yardım edecek yetenekli bir sağlık uzmanı yok. Acil obstetrik bakım ile anne ölümlerinin yaklaşık dörtte birinin önlenebileceği tahmin edilmektedir. Anne ölümlerinin, anne sağlığı sonuçlarındaki küresel farklılığın kanıtladığı gibi büyük ölçüde önlenebilir olduğu göz önüne alındığında, durum daha da trajiktir. Avrupa'da anne ölümleri nadir görülen bir olaydır, her 100.000 doğumda 20 anne ölmektedir, ancak bu oran Afrikada her 100.000 doğumda 480 annenin ölümü olarak görülmektedir.


HIV / AIDS ve anne ölümleri hastalık ve ölüm oranları istatistiklerinde baskın olmaya devam ederken, diğer sorunlar ortaya çıkmaktadır. İleri yaşlarında, Afrikalı kadınlar, bulaşıcı olmayan hastalıklardan (NCD'ler), özellikle kardiyovasküler hastalıklar, kanserler, diyabet ve kronik solunum yolu hastalıklarından giderek daha fazla muzdariptir.

Dünya Sağlık Örgütü'ne göre, bulaşıcı olmayan hastalıklar konusunu ele almak için hiçbir şey yapılmazsa, 2020 yılına kadar Afrika Bölgesinde ölüm oranının en az% 50'sini temsil edeceklerdir.

Afrika Bölgesinde Kadın Sağlığı Komisyonu'nun raporu (DSÖ'nün Afrika bölge ofisi tarafından yapılmıştır), Afrika ülkelerinin çoğunda sağlık sistemlerinin yeterli kalitede erişilebilir bakım sağlanamamasının, kadın sağlığı göstergelerindeki olumsuz eğilimler.

Bu durum, kadınların sağlığına yetersiz yatırım yapılmasından ve ayrıca kadınların yetersiz güçlendirilmesi ve kötü sağlık sistemleri tasarımı gibi diğer faktörlerden kaynaklanmaktadır. 2003 yılından bu yana, Afrika ülkelerinin toplam harcamalarının bir yüzdesi olarak ortalama sağlık harcaması %10 civarında, yani Afrikalı liderlerin 2001 yılında Abuja'da kendilerini taahhüt ettikleri seviyenin üçte ikisi ve hatta bölgedeki yeterli finansman, sağlık sistemleri ile sağlık sistemleri tasarımında temel değişiklikler yapılmadıkça kadınların ihtiyaçlarını karşılamak için mücadele edecektir.

Bölgede sunulan modern sağlık hizmetlerinin çoğu klinik temelli, hekim odaklı ve kentsel merkezlidir ve ağırlıklı olarak kırsal nüfus nüfusun yetersiz kalmasına neden olmaktadır.


 

Bu proje, Afrika'daki kadınların sağlık bakım ihtiyaçlarını iyileştirmeyi amaçlamaktadır. Derneğimizin kadın sağlığı misyonu üç genel konu alanına odaklanmıştır:

1- Kadınlar ve çocuklar için birincil ve genel tıbbi bakım.

2- Kadınların doğum kontrolü ve cinsel yolla bulaşan hastalıkların yayılması gibi kadın sağlığı konularının sağlık bilinci ve seminer ve çalıştaylar yoluyla teşvik edilmesi.

3- Kadınların kurulacak klinik veya hastanede ücretsiz tıbbi bakım almaları için tıbbi yardım merkezlerinin sağlanması.

Derneğin nihai hedefi, Afrika'daki yoksul bölgelerde ücretsiz Tıp Klinikleri ve Hastaneler kurmaktır.


Bu çabanın bir parçası olarak Dernek, tıbbi ekipman ve malzemeleri bu alanlarda taşınacak ve kullanılacak hastaneler, özel pratisyenler, tıbbi üreticiler, perakende mağazaları ve diğer özel bağışçılardan bağışlar yoluyla toplamaktadır. İyilik Denizi muhtaç bir dünyaya merhametli bir yanıt olarak var olur. Birlikte, ülkemizden, inançtan veya renkten bağımsız olarak gezegenimizdeki bir ırkın parçasıyız.

Her rakamın arkasında bir hikaye, bir hayat - umut ve şifayı bekleyen bir kişi var.

Bağış Yap
Galeri
Paylaş