Umut Köyleri - İyilik Denizi

Umut Köyleri

Bağış Yap

 

Kurmayı hedeflediğimiz yetimler için umut köyleriyle bölgede yaşayan yetim çocukların eğitim, sağlık, spor, kültür,değerler eğitimi gibi birçok olanaktan faydalanmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.
Yetimler için Umut köylerimizi kurulduğu bölge halkının kendi kendine yetebilmesi içn gereken donanıma sahip bir merkez haline getirmek istiyoruz.

Yetimler için umut köylerimizle bölgede yaşayan insanları ekonomik açıdan refaha ulaştırırken eğitim açısından da gerekli bilgi ve birikimlerle donatarak onların kendi köylerine kendi bölgelerine geri döndüklerinde bu bilgileri kullanarak çevresinin gelişmesine katkı sağlamasını amaçlamaktayız.

Yetimler için umut köylerimizde kurmayı planladığımız tiyatro salonlarımızda çocuklarımızın sosyal ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz.Bu sayede onların hem kişisel gelişimlerine olumlu yönde etki ederken hem de yaşadıkları toplumların kültürel açıdan gelişmelerine katkı sağlayacağız.

Yetimler için umut köylerimizde aşevlerimiz sayesinde her gün sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç öğün yemek çıkartarak ihtiyacı olan bölge halkına dağıtmayı planlıyoruz. Bu sayede bölge için önemli sıkıntılardan biri olan beslenme yetersizliğinin önüne geçmeyi hedeflemekteyiz.

Tarım alanlarımızda bölgede yetiştirilmesi uygun, verim açısından değerli ürünleri yetiştirerek hem köylerimizde yaşayan insanların gıda ihtiyaçlarının karşılanması hem de üretilen fazla ürünlerin yerel pazarlarda satılarak ek bir gelir sağlanması amaçlanmaktadır.Yetimler için umut köylerimizde bölgenin en önemli problemlerinden biri olan eğitim konusunda  ise kurmayı planladığımız dersliklerimizle köyümüzde yaşayan yada çevre köylerde yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların eğitimlerini sağlamak için çalışmalar yapmayı amaçlıyoruz.  
Bizler toplumların gelişmesinin anahtarı olarak eğitimi görmekteyiz bu anlamda eğitim konusuna çok önem veriyoruz. Bu yüzden verilecek eğitimin bölgenin sorunlarına çözüm oluşturacak bir yapıda olmasını ve bu doğrultuda çağın gereksinimlerine karşılık verebilecek düzeyde olmasını çok önemsiyoruz.

Yetimler için umut köylerimizde kurmayı planladığımız sağlık ocaklarıyla bölgede yaşayan insanların en önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık problemlerini çözmeye yönelik bir takım operasyonlar ve katarakt ameliyatları yapmayı planlıyoruz. 


Sahra altı Afrika’da kadın nüfusunun genel nüfusa oranının %50 den fazla olduğunu düşünürsek kadın sağlığı konusunun ne kadar önemli olduğunu görmüş oluruz. Bölgede gerçekleşen anne ölümleri dünya üzerinde gerçekleşen anne ölümlerinin %50’sinden fazladr.Bu durumun önüne geçmek için hem sağlık ekipmanı hem de sağlık çalışanı olarak o bölgeye hizmet sunmayı amaçlıyoruz.

Umut köylerimizde kurmayı planladığımız öğrenci yurtlarımızla yetim öğrencilerimize barınma imkanları sunmak istiyoruz. Ayrıca lojmanlar ve konuk evlerimizle köylerimizi ziyarete gelen siz değerli misafirlerimizin kalacağı bir yerleşke oluşturmak istiyoruz. Umut köylerimizde kurmayı planladığımız spor tesisleriyle bölgede yaşayan yetim çocuklarımızın bedensel olarak gelişmelerine ve kişisel olarakta sosyalleşmelerine katkıda bulunmayı hedefliyoruz. Bu sayede köylerimizde yaşayan insanların hem beden hem de  ruh sağlığını güçlü kılmayı amaçlıyoruz.

Çocuklarımız için kurmayı planladığımz oyun alanlarında onların çektikleri sıkıntılardan az da olsa uzaklaşmalarını sağlamak aynı zamanda diğer çocuklarla ve çevreleriyle sosyalleşmelerini sağlamayı amaçlıyoruz.


Umut Köyleri Örnek Proje Görseli

 

 
               PROJENİN TEKNİK ÖZELLİKLERİ
Arazi Alanı: 50 Dönüm
Toplam Kapalı Alan: 4200 m²
Toplam Veranda Alanı: 1250 m²
Yapı Şekli: Yüksek standartta galvaniz sacdan imal edilmiş yapı çeliğine sahip pres panel sistemli prefabrik yapı
Projenin Bulunduğu Bölge: Batı Afrika
Projenin Bulunduğu Ülke: Senegal
Projenin Tahmini Yapım Süresi: 18 Ay
Proje Kapasitesi: 500 Öğrenci
Toplam Yatırım Tutarı: 750.000,00 USD
Yıllık Tahmini İşletme Giderleri: 20.000,00 USD
 
Proje Finansman Şekli Bireysel ve kurumsal bağışlarla finanse edilecek olup uluslararası sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği zemini bulunmaktadır. Projenin Hukuki Statüsü Senegal Devleti ve sivil toplum kuruluşlarıyla gerekli protokoller yapılarak projemiz hukuki bir zemine oturtulacaktır.
Projemiz Senegal Devletinin ve Milletinin himayelerinde olacaktır.

 


PROJE KAPSAMINDA İNŞA EDİLECEK YAPILAR:
 
Okul ve Derslikler 
Özellikleri:
 
Yetimler için Umut Köyleri Projesinde 400 m² kapalı alana, 210m² veranda alanına sahip iki adet derslik yapmayı planlıyoruz.
İyilik Denizi Derneği olarak eğitimin toplumsal bir süreç olduğunun farkındayız. Bu süreç içerisinde yetim çocukların bilinçsel yeteneklerini ortaya çıkartmayı  amaçlayan onları toplumlarına faydalı bireyler olarak yetiştirmek için kısa, orta ve uzun vadeli planlar hazırlamayı hedefliyoruz. Bu planlarımızın arasında yetim çocuklarımızı toplumların ihtiyaçlarını giderecek bilgi, birikim ve donanımda yetiştirmeyi amaçlıyoruz.
Eğitim anlamında hem pozitif  bilimler hem de değerler eğitiminin verildiği insanların birbirlerine karşı sevgi, saygı, dürüstlük, dostluk, paylaşma, dayanışma gibi güzel davranışlar sergilediği bir sonucu hedefliyoruz.

Parmak Kaldıran Ögrenci GörseliTurkiye Formalı Çocuk Görseli


Sağlık Ocağı 
Özellikleri:


Özellikler: Yetimler için umut köylerimizde kurmayı planladığımız sağlık ocaklarıyla bölgede yaşayan insanların en önemli ihtiyaçlarından biri olan sağlık problemlerini çözmeye yönelik bir takım operasyonlar yapmayı planlıyoruz. Ayrıca bölgede sıkça görülen ve aslında basti bir operasyonla düzeltilebilen katarakt hastalığının öünen geçebilmek için katarakt ameliyatları yapmayı istiyoruz.

Sahra altı Afrika’da kadın nüfusunun genel nüfusa oranının %50 den fazla olduğunu düşünürsek kadın sağlığı konusunun ne kadar önemli olduğunu görmüş oluruz. Bölgede gerçekleşen anne ölümleri dünya üzerinde gerçekleşen anne ölümlerinin %50’sinden fazladr.Bu durumun önüne geçmek için hem sağlık ekipmanı hem de sağlık çalışanı olarak o bölgeye hizmet sunmayı amaçlıyoruz.


Camii 
Özellikleri:


700 m² kapalı alana 250m² veranda alanına sahip camimizde köyde yaşayan insanlar hem ibadetlerini yapabilecek hem de Kur-an’ı Kerim okuyarak değerli bağışçılarımıza ve sizlerin geçmişlerinize dualar edecek.Camilerimiz aynı zamanda çocuklarımızın İslam Ahlakı üzerine yetişmesinde çok önemli roller üstlenecekler.
Sizlerin destekleriyle yaplıcak olan bu camiiler toplumsal dayanışmanın arttığı, birlik ve beraberlerinin sağlandığı, insanların birbirleriyle kaynaştığı, aralarındaki sevgi ve dayanışmanın arttığı yerler olacaklar.
Bilindiği üzere İslam Medeniyeti camiileri ve mescidleri birer ilim merkezi olarak görür. Bu ilim merkezlerinin kalbinde ise ilim halkaları dediğimiz Peygamber Efendimiz’in  (sav) sünneti gelmektedir.
Bizlerde sizlerin yardımıyla bu ilim halkalarını umut köylerimizde yaşatarak toplumların gelişmesine fayda sağlamak istiyoruz.

 

Umut Köyleri Cami Proje GörseliUmut Köyleri Cami Proje Görseli


Spor ve Etkinlik Alanı 
Özellikleri:


Kurmayı amaçladığımız spor ve oyun alanlarının 500 m² büyüklüğünde olmasını planlıyoruz. Spor alanlarında gerekli donanımı sağlayarak bölgede yaşayan çocuklara ve gençlere çeşitli spor dallarında temel eğitimleri vererek gelişmelerini ve belki de ileride ülkelerini temsil edeceklerini düşünüyoruz.Oyun alanlarında ise çeşitli yaş özelliklerine uyun oyun gruplarıyla çocukların daha mutlu olmalarını, fiziksel ve zihinsel olarak gelişmelerini desteklemeyi planlıyoruz.
Bu noktada mutlu bireyler yetiştirerek toplumlarında mutlu olmalarını sağlamayı amaçlıyoruz.

Spor yapmanın insanın kendi kendine güveninin gelişmesi ve kişiliğinin olgunlaşmasını sağladığını, bu bağlamda kişinin gizli yeteneklerini ve yapıcı yönünü harekete geçirerek fiziksel gelişmenin yanı sıra ruhsal ve sosyal gelişmeye faydalar sağlayacağını düşünüyoruz.

Basketbol Sahası Proje GörseliÇocuk Oyun Parkı Görseli

Spor Sahası Proje Görseli


Kadınlar için, Meslek Edindirme Kurs Merkezi 
Özellikleri:

Bölgede yaşayan kadınların meslek edinmelerini toplumsal açıdan öneminin farkında olarak onlar için bölgenin ihtiyacını karşılamaya yönelik dikiş kursları, takı tasarım atölyeleri, bölgeye özgü el sanatları imalatlarının yapılabileceği atölyeler kurmayı amaçlıyoruz. Bu atölyelere ek olarak okuma yazma kursları açmak ve bölgede okuma yazma bilmeyen kadınlara okuma yazma öğretmeyi istiyoruz.

Bu sayede kadınların meslek sahibi olması ve aile bütçelerine katkı sunabilecekleri fırsatları yakalamalarını hedefliyoruz. Güçlü toplumların temelinde güçlü kadınların olduğunu düşünüyor ve bu doğrultuda kadınların kendilerini her türlü konuda geliştirmeleri için çalışmalar yürütmeyi kendimize görev adlediyoruz.

Mesleki Evler Proje Görseli


Tarım Alanları 
Özellikleri:
Kurmayı istediğimiz umut köylerinde tarım alanları oluşturarak bölgede yaşayan insanların tarımsal faaliyetler konusunda daha yeni teknikleri öğrenerek birim alandan aldıkları verimi arttırmayı hedefliyoruz.

Tarla Görseli

 

Ağıl
Özellikleri:
400 m² büyüklüğünde, sıva altı elektrik tesisatı, sıcak ve soğuk su tesisatı olan ağılımızda küçükbaş hayvanları yetiştirilip köyümüze hem gıda hem de ekonomik olarak  katkı sağlaması hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda bağışçılarımızın yardımıyla umut köylerimize  süt keçileri almayı hedefliyoruz. Alacağımız süt keçileri sayesinde sürdürülebilir tarım ve hayvancılık noktasında bölgenin kalkınmasını amaçlıyoruz.

Çocuklar yaptığımız bu çalışmalar, yetiştirdiğimiz hayvanlar, sayesinde çevrelerindeki doğa ile uyumlu sürdürülebilir bir hayat yaşarken çevrelerini anlamayı, etraflarında ki hayatlara saygı duymayı öğrenirler.

Ağıl Proje Görseli

 

Ahır
Özellikleri:
500 m² büyüklüğünde, sıva altı elektrik tesisatı, sıcak ve soğuk su tesisatı olan ağılımızda büyükbaş hayvanları yetiştirilip köyümüze hem gıda hem de ekonomik olarak  katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Umut Köylerimizde ailelerin farklı hayvan türlerini yetiştirmelerine yardımcı olarak onların sürdürülebilir bir ekonomiye sahip olarak kalkınmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu sayede bölge insanı farklı türdeki hayvanların yetiştirilmesini öğrenmiş olacaktır.Ayrıca ağıl ve ahırlarımızda yerel hayvan yetiştiricilerine veterinerlik hizmetleri sunarak bölgenin hayvancılık aldıkları verimi arttırmayı amaçlamaktayız.

Ahır Proje Görseli

 

Arıcılık
Özellikleri:
Özellikler: Afrika kıtasının zengin tarım potansiyelinin yanı sıra endemik biki türlerinin yoğunluğu açısından arıcılık çok büyük bir potansiyel taşımaktadır. Yetimler için umut köylerimizde tarım ve hayvancılık faaliyetlerine ek olarak arı yetiştiriciliği yaparak bölgenin potansiyelini ortaya çıkartmayı hedefliyoruz

Birbirine Bağlı Arı Görseli

 

       

Tavuk Kümesleri
Özellikleri:
Umut köyümüzde hayvancılık faaliyetlerini gelişmesi adına tavuk kümesleri yapmayı planlıyoruz. Bu doğrultuda 100 m² kapalı alana sahip kendisine özel bahçesi olan tavuk kümseinde köyümüzde yaşayan insanların yetiştirdikleri tavuklarla sürüdürülebilir bir ekolojik hayata kavuşmalarını hedefliyoruz.

Tavuk Kümesi Görseli


 

Otopark
Özellikleri:


500 m² alana sahip otoparkımızda hem tarımsal amaçla kullanılan araçlar hem de yerel ulaşımda kullanılan araçların ve bisikletlerin park edilmesi, belli başlı bakımlarının yapılması planlanıyor.
Bu sayede aşevimizden günlük olarak çıkardığımız üç öğün yemeğin ihityacı olan ailelere dağıtılmasının sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi amaçlıyoruz.
Ayrıca tarımsal üretimin devam etmesi için çok önemli etkenlerden biri olan makineli tarım araçları için de kullanılmasını hedefliyoruz.

Araba ve Bisiklet Otoparkı Görseli

 

Umut Köyleri Proje Tasarım Görseli


 

PROJE KAPSAMI
Özellikleri:

Gece Umut Köyleri Proje Görseli


Yetimler için umut köyleri projemiz kurulduğu bölgede eğitim, kültür, spor, sağlık, meslek edindirme kursları, ekolojik tarım, hayvancılık gibi imkanların gelişmesine katkı sağlayacak bir yapıda olacaktır. Her projemizde olduğu gibi Yetimler için umut köyleri projemizde de bölge halkının kendi kendine yetmesini sağlayacak çalışmalar yapmak için yola çıktık. Bu çalışmalarımızda onların hem maddi hem de manevi olarak gelişmelerini amaçladık. Bu gelişmeler sayesinde fırsat eşitsizliği yaşayan savunmasız çocukların sevgi dolu ve güvenli bir ortamda uzun süreli umutlar sunarak yoksulluk yükünden kaçınmasına yardımcı olacak bu projeyi hayata geçirmeyi istiyoruz. 

İyilik Denizi Derneği olarak bizler din, dil, ırk veya yaşadıkları bölge ne olursa olsun herkese ulaşmayı hedefleyen, Dünyanın en yoksul ve en savunmasız bölgelerinde yaşayan insanların hayatlarını iyileştirmek amacıyla projeler üretip o projeleri hayata geçirmeye çalışan bir derneğiz.

Bağış Yap
Galeri
Paylaş