Adak Kurbanı Kimlere Verilir? - İyilik Denizi
Tüm Haberler

Adak Kurbanı Kimlere Verilir?

14.03.2022

Adak Kurbanı Kimlere Verilir?

Adak kurbanı yıllardır dini anlamda uygulanmakta olan vacip bir ibadet olarak kabul görmektedir. İslam kültüründe bulunan ve dinen yerine getirilmesi icap eden adak kurbanı aile dışındaki ki kişilere verilebilmektedir. Özellikle ihtiyaç sahiplerine verilmesi daha makbuldür. Adak kurbanı bağışlamak istendiği zaman yoksul kesim öncelikli olarak düşünülmesi gerekir. Bu durum dini anlamda sorumluluk, görev veya vazife şeklinde nitelendirilmektedir. Adak dilemiş ve pay edecek kişi bu sayede ihtiyaç sahiplerini de memnun etmiş olur. Aynı şekilde adak kurbanının etinden yemek yaptırılıp dağıtabilir ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılabilir. Bu konuda önemli olan durumlardan biri adak kurbanının nasıl dağıtılması gerektiğidir. Adak kurbanının dağıtırken dikkat edilmesi gereken önemli hususlar vardır.

 

 • Adak kurbanı etinin eşit dağıtılmasına dikkat edilmelidir.
 • Adak kurbanının niyetinin çok önemli olması
 • Çoğalan pay şekli adak kurbanının sevabını çoğaltması
 • 7 veya 10 kişi ile sınırlı olmaması
 • Önemli olan durumun memnun edilen kişi sayısıyla ölçüştürülmesi
 • Küçükbaş ve büyükbaş adakların miktarınca dağıtılmasına özen gösterilmesi

Yukarıda belirtilen maddeler adak kurbanı kapsamında uygulanması gereken adımlardır. İnsanlar kimi zaman dilediği bir şey için adak adarken kimi zamanda ihtiyaç sahiplerine istek doğrultusunda adak kurbanı dağıtmaktadır. Adak kurbanı olması istenen durumlar veya olaylar gibi bağdaştırılırken bir duanın, niyetin ya da dileğin gerçekleşmesi içinde dilenebilmektedir. Yani zor bir durumdan hayırla çıkabilmek için Allah’tan dilenmiş olan dileğin kabul olması beraberinde adağın gerçekleştirilmesi gerekir. Kişinin üzerine vacip olan bu durum en kısa sürede yapılması gereken adağın sorumluluk ve vicdan bilinciyle de bağdaştırılmasını gerektirir.

Adak Kurbanının Şartları Nedir?

Adak kurban bağışı kapsamında dini yönden uygulanması gereken hususlar da vardır. Süregelen bu hususlar yıllardır uygulanmaktadır. İnsanların niyet ederek yapmış olduğu bağışlar manevi ve dini açıdan oldukça önemlidir. Bir yandan da etten ve kemikten yaratılmış insanın vicdan muhasebesiyle ilgilidir. Dini yönden yapılması gereken sorumluluklarımız haricinde bir yandan da dilediklerimiz için yapacağımız şeyler insanın üzerine sorumluluk yükler. Bütünleşmiş dini uygulamaların birbirine olan bağı insanın maneviyatını da güçlendirmektedir. Adak kurbanı bu anlamda çok önemli bir konu olup şartları ise şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Adak kurbanının dağıtılması öncesinde adağın niyet edilip olması beklenmelidir.
 • Adak sahibi kişinin niyet etmesi ve dileğinin olması halinde keseceğine Allah’a karşı söz vermiş ise ilk şart oluşmuş anlamına gelir.
 • Niyet eden kişinin sözlü ifade ile bunu yapması gerektiği gibi Hanefi ve Maliki mezhebine göre adağın kesilmesi zorunlu bulunmaktadır.
 • Şafi mezhebine göre adak niyet edilmiş olup baskı halinde dile getirilmişse kesilme şartı bulunmamaktadır. Fakat dini açıdan rahatsız edici bir durum oluşabileceği için kesilmesi önerilmektedir.
 • Eğer niyet, dua veya dilek gerçekleşmişse ve maddi güç yerindeyse, adak kurbanı yıl içindeki herhangi bir günde kesilmesi ve dağıtılması gereklidir. Adak insan ya da eşya için kesilmemektedir. Allah rızası amaçlı kesilen kurban Allah’ın verdiğine şükretme amaçlı kesilmektedir. Eşya ya da insanın aracı olarak kabul edildiği bilinmektedir.
 • Adak kurbanını kesimini yerine getirecek kişinin Müslüman olması gerekir.
 • Son olarak akıl sağlığı yerinde olup ergenlik çağını geçmiş kişilerin adakları kabul edilmektedir.

Yukarıdaki maddeler Müslüman kişiler için geçerli olup uygulanmakta olan durumlardır. Kişiler adak adadığı vakit ailesi haricindeki herkese paylaştırabileceği için öncelikli seçenek yoksul kimselere dağıtılması gerektiğini bilir. Yoksul kişiler açısından kurum ve kuruluşlar tarafından yapılan yardımlar doğrultusunda Afrika’ya bağış kapsamında adağın yerine getirilmesi son derece mantıklıdır. Çünkü bildiğiniz üzere adak kurbanının gerçek manada ihtiyacı olan kişilere dağıtılması gerekmektedir.

Adak Kurbanının Özellikleri

Adak kurbanının özellikleri genel anlamda Kurban Bayramı’nda kesilen kurban ile aynıdır. Deve, sığır, küçükbaş hayvanların sağlıklı olması durumunda adak kurbanı şeklinde kesilebildiği bilinmektedir. Genellikle küçükbaş hayvanların adak kurbanı şeklinde tercih edildiği önemli bir gerçektir. Kesimin ardından kurban etiyle yapılan yemekler aşevi ve benzeri yerlerde yoksul ve ihtiyaç sahiplerine verilebilmektedir. Adak kurbanının özellikleri ise şu şekilde sıralanabilir;

 • Kümes hayvanlarının adak edilmesi uygun değildir. Aynı zamanda kabul görmez.
 • Adak sahibinin niyet etmesi halinde hayvanın cinsi belirtilmemişse kişi adak kurbanı olarak küçükbaş kesebilir.
 • Kurban Bayramı için geçerli olan şartlar adak kurbanları içinde geçerlidir. (Bu yüzden 2 yaşını tamamlamış olan danalar ve 5 yaşını doldurmuş olan develer adak kurbanı olarak kabul görmektedir)
 • Koyun ve keçi adak kurbanlarının 1 yaşını doldurmuş olması kesilmesine uygunluk sağlamaktadır.
 • Aile haricinde yoksul ve ihtiyaç sahiplerine dağıtılmalıdır.

Yukarıda ki maddeler adak kurbanının genel özellikleri olup uygulanması beraberinde yardımlaşma dernekleri kapsamındaki yerlerde paylaştırılabilir. Genel bakımdan şükür anlamında veya Allah rızasını kazanmak amaçlı yapılan adaklar insanların istekleri doğrultusunda da kesilen ve kestirilen hayvanlardır.

Adak Kurbanı Ne Zaman Kesilir?

Adak kurbanının kesim süresi niyet edilmiş olan duruma bağlıdır. Sohbet esnasında benim adak niyetim var denilirse bulunduğunuz yıl içinde kesilmesi gereklidir. Adak kurbanının bayramlarda kesilmesi çok uygundur. Fakat araba, ev alınca ya da okulu kazanınca gibi durumlarda dilek dilenip adak niyeti olmuş ise dileğin gerçekleşmesi halinden sonra kesilmesi gerekir. Kısa sürede kesilmesi gereken adak kurbanlarının hızlı ve erken yapılması çok önemlidir. Ayrıca adağı gerçek manada ihtiyaç sahibi olan Afrika’ya bağışlamak ve kilometrelerce uzaklıktaki yardıma muhtaç insanlara ulaştırmak oldukça faziletli bir davranıştır.

Adak adamak Allah’a karşı yakarış, dilek dileme ve hacetini giderme sonucunda yapılan bir şeydir. Kişi hem kendi isteğinin olmasını hızlandırırken bir yandan da adak kurbanının etini yoksul kişilere dağıtacağı için daha faziletli sevap kazanmış olur. Dini yönden son derece hayırlı bir eylem kabul edilen bu durum Allah’ın insanlara sunmuş olduğu varlıkların, malın, mülkün ve her ne olursa olsun onun değerini de anlamayı güçlendirmektedir.

Adak Kurbanı Ortak Kesilir mi?

Adak kurbanı ortak kesilebilmektedir. Önemli olan şeylerin başında kişinin niyeti önceliktir. Tabi ortak kesilmesi halinde kişilerin aynı dileği dilemesi gibi zorunluluk yoktur. Ortaklar farklı dilekler dileyebilir. Bu konuda ki çok sık sorulan sorulardan biri de hayır kurumlarına verilip verilmediğidir. Adak kurbanı Afrika’ya bağış kapsamında bağışlanabilir. Hatta normal adak kesilme ve dağıtım işlemlerinin kolaylaşması ve sevabın artması açısından yardıma en çok ihtiyaç duyan ülkelerden olan Yemen yardımları kapsamında adak kurbanının hayır kurumlarına da bağışlanabilir. Çünkü hayır işleri için çalışan kurumlar kişilerin talepleri doğrultusunda direkt ihtiyaç sahibi kişilere hızlı bir şekilde yardımları ulaştırmaktadır.

Adak kurbanı her insanın niyet edip bağışlayacağı bir kurbandır. Akli dengeniz yerinde olup ergenlik çağını geçmiş olmanız halinde adak adayıp dileğin olması halinde adak kurbanı kestirebilirsiniz. Aynı zamanda şükür amaçlı da kestirilmesi mümkündür. Adak adanıp kurban kesileceği vakte oldukça dikkat edilmelidir. Eğer Kurban Bayramı’na denk getirilip kurban yerine adak kurbanı kesilmesi gerekirse bu dinen uygun karşılanmaz. Adak kurbanı ve Kurban Bayramı birbirinden farklı amaçladır. Adak kurbanı, sevabı büyük olan ve faziletli sonuçlar doğuran bir durum olmakla birlikte insanın manevi yönlerini de güçlendirmektedir. Bu yüzden sorumluluk bilincini de çoğalttığını ve dini yönden duyguların tazelenmesini sağladığını da söyleyebiliriz. Bu konuda dikkat etmeniz gereken öncelik ise dilenen niyetin en kısa sürede gerçekleştirilmesidir.

Paylaş
Galeri
SON EKLENEN HABERLER