Hakkımızda - Kurumsal | İyilik Denizi

Kurumsal

Hakkımızda

‘İyilik’ belirli bir ulusa veya ideolojiye özgü kılınmayacak kadar evrensel ve kapsayıcı bir olgudur. Gücünü iyiliğin bu özelliklerinden alan İyilik Denizi Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, doğal yaşamın sürdürülebilirliği konusunda sorumluluklarının da farkında olarak, herhangi bir farklılık gözetmeksizin, nerede olursa olsun, maddi veya manevi ihtiyaç sahibi her insan için çalışmayı amaçlar.

İyilik Denizi olarak bizlerin mevcut koşullarda gördüğü ve geliştirilmesi gerektiğini düşündüğü en önemli unsurlar, ayrım olmaksızın her ihtiyaç sahibine ulaştırabileceğimiz iyiliklerin, sistemli ve planlı bir şekilde organize edilip uzun vadeli sonuçlara evirilecek şekilde analitik bir alt yapıya büründürülmesidir. Dünyada kişi başına gelire oranla en fazla bağış yapan ülke konumunda olmamız bizleri bu konuda cesaretlendirmektedir.

İyilik Denizi, insani yardım ve kalkınma alanlarında doğa dostu global ve yerel projeleriyle insanlığa hizmet eder.

İyilik Denizi, doğal yaşama saygıyı göz önünde bulundurarak insanlığa adil ve onurlu bir yaşam sunmayı kendine görev sayar.

İyilik Denizi insan haklarını önemser, kadın ve çocuk haklarını önceler.

Savaşların yaşandığı veya savaş sonrası olumsuz koşulların yaşanmaya devam ettiği coğrafyalar, afet bölgeleri ve yoksulluğun yoğun bir biçimde yaşandığı yerler İyilik Denizi’nin öncelikli görev alanlarıdır.

İyilik Denizi çalışmalarını genç, dinamik ve uzman kadrosuyla bilimsel görüşler doğrultusunda planlı ve sistematik bir şekilde gerçekleştirir.

İyilik Denizi yukarıda sayılan tüm iyilikleri Acil Yardım, Sürdürülebilir Kalkınma, Sağlık Hizmetleri, Eğitim Hizmetleri, Su Çözümleri, Ramazan, Kurban ve Doğal Yaşamı Koruma bağışlarınızla hayata geçirir.

İnsan Kaynakları Formu
İlgili Görseller
Paylaş