Fitre ve Zekat Kardeşe Verilir mi ?
Tüm Haberler

Kardeşe Fitre ve Zekat Verilir mi ?

12.11.2020

Kardeşe Fitre ve Zekât Verilir mi?

Fitre Hanefiler’in dışındaki 3 mezhebe göre zekâtın vacip olabilmesi için gerekli görülen nisap miktarının şartının aranmadığı yardımdır. Yani, bir insanın 1 günlük yiyeceğinden fazlasının bulunması halinde muhtaç olan kişiye yardım edebilmesidir. Bu durumda kardeşe fitre verilir mi sorusunun da cevabı verilmiş olmaktadır. Fitre muhtaç olan kardeşe verilebilen bir yardımdır. Yıl içinde belirlenen fitre miktarı kadar vermek kaydıyla görev kardeşe Ramazan fitresi verilebilir.

Ramazan zekâtı ise her yıl sahip olunan malın (altın, para, arsa vb.) altın cinsine eşitlenerek 40’ta birinin ihtiyaç sahiplerine bağışlanmasıdır. Zekât ve fitre birbirinden tamamen farklıdır. Fitre sadece Ramazan ayında verilir. Zekât ise yılın herhangi bir zamanı verilebilir.

Fitrede nisap miktarınca mala sahip olunması şartı aranmaz. Bayram günü ve gecesi 24 saatlik yiyeceğinden fazlasına sahip olan her Müslüman kişi fitre ile mükellef olup kardeşine verebilmektedir. Fitre ve zekât nedir konusundan zekât ise zenginlik ölçüsü ile kabul edilen mala sahip olan kişilerin Allah rızası için muhtaç kişilere vermesi gereken bir miktar parayı ifade etmektedir. Zekâtın kişiye farz olabilmesi için aranan şartların başında malların nisaba ulaşması haricinde çoğaltıcı bir şeye sahip olunması andan itibaren 1 yıllık sürenin geçmiş olması gerekir. Ayrıca 1 yıllık borcundan ve kişinin asıl ihtiyaçlarından fazlasının olması halinde verildiği bilinmektedir. Kardeşe de verilebilen zekât muhtaçlık durumunda dinen farz kılınmış yardımdır. Zekât zenginlik ölçüsü olup 80.18gr 20 miskal, 5 deve, 30 sığır, 40 koyun ve keçiyle ölçülmektedir.

Muhtaç Kardeşlere Zekât Verilir mi?

Kardeşe fitre ve zekât verilir mi sorusu beraberinde dinen vacip olan durumlarında öğrenilmesini sağlamaktayız. Genel bakımdan muhtaçlık yaşayan kardeşe fitre ve zekât verilmektedir. Bu durum dini açıdan bu şekilde yorumlanmaktadır. Kuran-ı Kerim’de bulunan infak ile ilgili ayetlerde muhtaçlık yaşayan kişilere zekât ve fitre verme konuları çok sık işlenmiştir. Üst üste hatırlatılan birçok sürede yardımlaşma konularına ağırlık verilmiştir. Bunun yanı sıra bir insanın başka bir insana yapacağı yardımda gönüllü olması Allah’ın rızasını da kazanmasını sağlamaktadır. Bu yüzden hem dinen hem de insanlık yönünden çok önemli bir konudur.

Ramazan fitresi günümüz şartlarına göre yıl içinde diyanet tarafından belirlenen miktara göre bağışlanır. Zekât ise zenginlik ölçüsü olup belirli şartların oluşması halinde verilen miktardır. Fitre de şart aranmaz ama zekât konusunda aranır. İkisi arasında belirgin durumlar vardır. Bu yüzden iyi ayırt edilmesi gerekmektedir. Kardeşe fitre ve zekât verilir mi sorgulamasının cevabı da her ikisinin muhtaçlık halinde verilebileceğini göstermektedir. Dini yönden çok önemli olan bu konu her yıl ramazan ayında yapılmaktadır. İkisi arasında benzerlikler ve farklılıklar da vardır. Bu yüzden ayrı incelenmesi gereken konular şeklinde belirtilmektedir.

Fitre ve Zekâtın Ortak Özellikleri

Fitre ve zekât kimlere verilir sorgulamasından önce her iki dini konunun da ortak özelliklerinden bahsetmek gerekir. Genel bakımdan fitre ve zekâtın ortak özellikleri şu şekilde sıralanmaktadır.

 • Zekât ve fitre kişinin kendi malıyla yapabildiği ibadetler olması
 • Belli şartlara uygun olan her Müslümanın zekât ve fıtır sadakasını vermekte yükümlü olması
 • Fitre ve zekâtın yılda 1 seferlik verilebildiği
 • Aile içindeki bakmakla yükümlü olunan kişilere zekât ya da fıtır sadakası verilmemesi
 • Müslüman olmayan kimselere verilmemesi

Fitre ve zekât ile ilgili ortak özelliklerden bahsettikten yardımlaşma konusuna da değinilmesi gerekir. Fitre ve zekât muhtaç olan kardeşe verilebilmektedir. Yardım ise dilediğiniz her muhtaç insana yapabileceğiniz bir şeydir. Hayır kurumlarının büyük role sahip olduğu girişimlerde yardımlaşma kapsamında gerçek ihtiyaç sahiplerine ulaştığı bilinmektedir. Bu sayede insanlar daha bilinçli yardım yapabilmektedir. Son yıllarda kolay bir yardımlaşma şekli olan SMS uygulaması hayır kurumlarının yönettiği bir uygulamadır. Yardımlaşma haricinde fitre veya sadaka şeklinde de kullanılan bu sistem birçok kişinin arayıp bulamadığı muhtaç insanlara yardım yapılmasını sağlamaktadır. Daha büyük yardımlar için veya kurban bağışı gibi durumlar için hayır kurumunun hesabına belirlenen miktarı yollamanız yeterlidir.

Fitre ve Zekât Kimlere Verilir?

Ramazan fitresi ve zekât kimlere verilir kapsamında birçok fetva duymuş olabilirsiniz. Dinen uygulanması gereken fitre ve zekât listesi şu şekilde sıralanıyor olup her insanın vicdan muhasebesi yapacağı konu şeklinde yorumlanmaktadır.

 • Yoksul insanlara verilmesi
 • Düşkün insanlara verilmesi
 • Miskin insanlar verilmesi
 • Zekât toplayan memurlara verilmesi
 • Gönülleri İslam'a ısındırılacak olan kişilere verilmesi
 • Kölelere verilmesi
 • Borçlulara verilmesi
 • Allah yolunda olan Salih kişilere verilmesi
 • Yolda kalan kişilere verilmesi

Belirtilen maddeler fitre ve zekât kimlere verilir sorusunun genel cevabıdır. İnsanlar gerçekten ihtiyaç sahibi olup ta bir insana yardım etmediğinde bu durum Allah’ın rızasını da kaybetmeyle sonuçlanabilmektedir. Dini vecibeler adı altında belirtilen bu durum aslında insani duygularında pekişmesini sağlayan durumlarla bağdaştırılmaktadır. Her bakımdan insan insana muhtaçtır. Çok derin düşününce bunu anlayabilmek mümkündür. Aşağılayıp hor gördüğünüz insan günü geldiğinde sizin tek kurtuluşunuz olabilir. Bu yüzden dikkatli olmak ve üzerimize düşen görevi yapmak mecburiyetindeyiz.

Fitre ve Zekât Nedir?

Fitre ve zekât nedir konusu dini açıdan çok uzunca anlatılacak konulardır. Fitre yani fıtır sadakası kişinin bakmakla yükümlü olmadığı ihtiyaç sahibi Müslümanlara verilen bir yardımdır. Fıtır sadakası ve oruç fidyesi vermek zorunda olan kişilerin direkt veya dolaylı şekilde belirtilen durumdan yararlanması esastır. Aynı kural zekât içinde geçerli olup kişiler zekât ve fitrelerini kendi usulünce belirleyememektedir. Zekât konusu kişinin mal varlığı, zenginliği ile ölçülmektedir. Geçmiş yıllarda bu durum hayvan miktarı ile ölçülüyordu. Çünkü tarihte bir insanın mal varlığı hayvanlar ve sadece altınlar şeklinde biliniyordu. Günümüz şartlarına göre evi olan arabası olan borcu olmayan veya 1 yıllık borcunu karşılayabilecek güçte olan kişilere zekât düştüğü bilinmektedir.

Ramazan fitresi ve zekât nedir konusunda yapılan açıklamalar bu şekilde belirtiliyor olup her insanın cinsiyet ayırmaksızın üzerine düşen görevler şeklinde yorumlanmaktadır. Türkiye çapında başlatılan yardımlaşma kampanyaları sayesinde her insan 1 günlük yiyeceği bulunması halinde fitre verebiliyor olup SMS uygulaması yöntemi ile yapabilmektedir. Hayır kurumlarının bu doğrultuda topladığı yardımlar ihtiyaç konusunda tespit edilmiş kişilere yönlendirilmektedir. Bu sayede gerçekten ihtiyaç sahibine yaptığınız yardım ile gönlünüz de rahat olacaktır.

Kimler Fitre ve Zekât Verebilir?

Fitre ve zekât nedir konularını yorumladıktan sonra kimlerin fitre ve zekât verebileceği konuşulmalıdır. Akli dengesi yerinde olan her insanın fitre ve zekât verebilmesi mümkündür. Ergenlik çağına gelinmiş olması zekât ve fitre vermek açısından yeterli bulunmaktadır. Fakat bu konu kişinin durumuna göre değişebilmektedir. Fitre ve zekât verecek kişinin Müslüman olması gerekir. Bu durum önemlidir. Çünkü zekât ve fitre konuları İslam şartlarında geçen konulardır. Zekât verecek kişiler için nisap miktarınca mala sahip olunması gerekir. Bu durum fitre için geçerli değildir. Yani çok zengin olmasanız da fitre verebilirsiniz. Malını dilediği gibi kullanabilen ve kendi servetinden yapabilmesi mümkündür. Belirtilen durumlar fitre ve zekâtın uygunluğu açısından da önemlidir. Çünkü her biri derin detaylar içeren konular olup kişinin kendi belirlediği miktarca verilememektedir.

Paylaş
Galeri
SON EKLENEN HABERLER