Geçmişten Günümüze Yardımlaşma Geleneği - İyilik Denizi
Tüm Haberler

Geçmişten Günümüze Yardımlaşma Geleneği

08.10.2021

Geçmişten Günümüze Yardımlaşma Geleneği

Kendi egemenlik sürecini savaşlarla, zorluklarla kazanan her toplumda yardımlaşmak bir gelenek halinde var olagelmiştir. Komşunun çocuğa, ailenin bekara, kadının erkeğe kısacası her bir ferdin diğer bir kişiye yaptığı yardımlarla toplumlar var olmuştur.

Gerektiğinde maddi gerektiğinde manevi desteğin her türlüsü sosyal yardımlaşma içerisine girer. Yardım, bir kişinin sıkıntısını kendi sıkıntın gibi düşünerek çözmek için çaba sarf etmek anlamına gelir. Bir toplumun kendi vatandaşları çerçevesinde yaptığı yardımlaşma hareketleri dışında Türk toplum tarihinde din, dil ve ırk fark etmeksizin yapılan yardımlar da göze çarpar. Kendi savaştığı askerlerin savaş bittikten sonra revirde yaralarını sarmak, kavgalı olan ailenin çocuğun eğitim sıkıntısını gidermek, manava gidecek parası olmayana ele göstermeden yardımda bulunmak geçmişten günümüze kadar gelen bir gelenektir. Kendi hırslarının gölgesinde kaybolmayıp empati kurabilen kişiler iyilik yaptıkça bir toplum kalkınır.

Devlet düzeninde ihtiyacı olana yardım etme projeleri elbette vardır. Bunları destekleyen yasalar, paketler, oluşumlar mevcuttur. Fakat herkes her zaman belirlenemez. Kendi ışığının vuracak kadar yakın olan komşuda yemek pişmiyor olabilir, sokakta otobüse binmek yerine yürümek zorunda kalan bir vatandaş olabilir. Hepsini nasıl bilebiliriz diye düşünüyor olabilirsin. Hepsini bilemeyiz. Ama bilmemek yardım etmemekten daha iyi değildir. Bağış toplayan, ihtiyaçlara göre konuları ayıran yardım kuruluşlarına destek verebiliriz. İyilikdenizi.org bunlardan bir tanesidir. Siteye giriş yaparak ister eğitim ister doğa ister kurban konusunda bağış yapabilir, sosyal dayanışmanın gücünü hissedebilirsiniz.  

Yardımlaşmak Neden Önemlidir?

 Yardımlaşmanın kökeni eski zamanların yokluk ve kıtlık zamanına kadar gitmektedir. Eski zamanlarda her ülkenin belirli üretme gücü ve tüketme birikimi farklıydı. Üstelik bu durum teknoloji denen varlığın olmadığı düşünüldüğünde oldukça alt seviyedeydi. Özellikle sanayi ve endüstri gelişimi, keşifler ve daha birçok ilerlemeler sayesinde üretim ve tüketim birbirine bağlı olarak gelişti. Fakat yine de alım gücü dediğimiz oran herkes için eşit değildi. Günümüzde de bu durum hala devam etmektedir. Teknolojinin ulaşamadığı yerler, eğitimin bilinmediği evler, doğal afetlerle kendi çabalarıyla savaşmak zorunda kalan beldeler var. Bu durum için harekete geçmek herkesin elinde. Büyük paraların, devasa yatırımların, zengin birikiminizin olmasına gerek yok. Kalpten gelen her bir iyilik çığ gibi büyüyerek yardıma ihtiyacı olan kişi ve yerlere ulaşabilir. Yardımlaşma nedir sorusunun cevabı işte tam olarak budur.

Geçmiş zamanlarda bir ekmeği bölüşmek de yardımdır şu anda da aynı şey geçerlidir. İyiliğin aşaması ya da miktarı olmaz. Yardımlaşmak iyi zamanların borcunu, kötü zamanda iade etmeye benzer. Gösterişsiz, kibirden uzak olarak yapılan her yardım bireysel hazları mutlulukla taçlandırır. Yardımlaşmanın önemi tek bir açıdan bakabileceğimiz bir durum değildir. Sosyal yardımlaşma sayesinde kazanılan değerleri inceleyelim:

·         Zor durumda olanlara yapılan yardımlar sayesinde yanlış yapılabilecek davranışların önüne geçilir.

·         İnsanlar arasında sevgi ve iletişim kurulur.

·         Birlik ve beraberlik sağlanarak toplumsal bir dayanışma kazanılır.

·         İnsanlığa fayda sağlanarak geniş bir kitlede farkındalık yaratılır.

Yardımlar sayesinde hem yardım eden hem de yardım edilen kişinin manevi hislerinde artış gözlenir.

Kalpleri Birleştiren Unsur: Yardımlaşma 

Yardım etmek her alanda ve her ölçüde olabilir. Yardımı sınıflara ayırarak irdeleyelim:

·         Sosyal Faaliyet Olarak Yardım

Hem kendi ülkesinde hem de başka ülkelerdeki acil yardım gerektiren durumlar için gönüllü olarak yardım faaliyetlerine katılmaktır. Genellikle sivil toplum kuruluşları, dernekler gibi oluşumların içinde yer alarak gerçekleştirilse de bireysel olarak da olabilir.

·         Eğitim Yardımı

Okumaya istekli fakat okuyamayan kız, erkek çocuklarına yardım sınıfıdır. Okul inşa etmek, öğretmen sağlamak, yurtlar yapmak bu gruba girer. Özellikle fakir sayılan ülkelerde okul sistemleri kurularak bu eksiklik giderilmeye çalışılır.

·         Para Yardımı

Ailesinin geçimini sağlayamayacak denli olan kişi veya kişilere her türlü para yardımı onların rahat etmesini sağlar.

·         Doğa Yardımı

Doğal afetlerin izlerini silmek için yapılan kıyafet, erzak, ekipman yardımlarını bu gruba alabiliriz. Üstelik ağaç dikme faaliyetleri, suyu koruma etkinlikleri ya da özellikle Afrika’da su kuyusu açma çalışmaları bu gruba örnektir. Doğanın faydası için yapılan her bir adım doğa yardımı olarak ele alınabilir.

·         Kurban Yardımı

Kurban Bayramı arifesinde kurban kesemeyecek kişilere yapılan kurban bağışları bu gruba girer. Gerek ülke içinde gerek ülke dışındaki Müslüman kişilere iletilir. Üstelik sadece bayramda değil; akika, şükür ya da adak kurbanları da bağışlanarak yardım yapılabilir.

·         Sağlık Yardımı

Hem ülkemizde hem de ülke dışındaki sağlık problemi yaşayan kadın ve erkeklere gerekli imkânı sağlama çalışmalarıdır. Özellikle devlet yönetim sistemine bağlı olarak, imkân sağlanamayan Afrika ve Asya’da kadınların ve çocukların sağlık taramaları ve ilaçları sağlanır.

·         Kıyafet Yardımı

Yeni kıyafetler ya da giyilmiş olsa da kullanılabilecek durumda olan kıyafetlerin bağışlanmasıdır. Özel faaliyetler ile kıyafet bağışı için para da toplanabilir. Ama asıl amaç kıyafet yardımını yaygınlaştırarak özellikle olumsuz hava şartlarında mağduriyetin önüne geçmektir.  

Bütün bu yardımların hepsi hem dayanışmayı güçlendirir hem de iyiliğin herkese bulaşmasını sağlar. Bölgesel kalkınma ve hayat kurtarma amacı ile yürütülen bütün faaliyetler bir toplumun kemik şemasını sağlam kılar. Her konuda ayrı ayrı güvenilir bağış yapabileceğiniz iyilikdenizi.org, bağışlarınızı ihtiyacı olan yerlere iletmek için var.

 

Türk Toplumunda Yardımlaşmanın Kökeni

Eski zamanlardan beri dar gelirli ailelerin, yaşlı veya kimsesi kişilere yardım etmek gerekli görülen bir davranış olarak resmedilir. Yardıma muhtaç olan herkesin aldığı yardımlar sayesinde topluma kazanılması demek, toplumdaki refah seviyesinin de artması demektir. Türk toplumunun tarihinde birçok savaş ve zorluk dönemleri vardır. Bu dönemlerde sosyal yardımlaşma, ‘imece’ kelimesini doğurmuştur. Herkesin işin altına elini koyarak büyük bir yardım gücü oluşturmasına imece adı verilir. Gerek parasal gerek manevi anlamda yapılan bu yardım Türk toplumunun kökeninde oldukça önemli bir yere sahiptir.

Özellikle kıyafet yardımları, çeşme hayratları ya da yiyecek yardımları en çok rastladığımız yardımlardandır. Bir milleti, inanışları göz önünde bulundurulmadan insan olduğu için seven atalar, bunu herkese de öğütlemiştir. Yardım etmek, dinle, ırkla ya da renkle alakalı değildir. İnsanın iyilik için yöneldiği bir eylemdir.

Osmanlı’dan beri süregelen insanı insan olduğu için sevmek inanışı, komşuculuk kültüründe de kendini gösterir. Bir mahallede hem paskalya hem ramazan coşkusu yaşanır herkes birbirine saygı çerçevesinde davranırdı. Bu sebeple insan ayırt etmeden yardımlaşmak, bir kural gibi ihtiyaç sayılırdı. Nitekim Kurban Bayramı’nda kesemeyenlerin belirlenerek etin paylaşıldığı, her evin eşitlenmeye çalışıldığı bir ülkede yaşıyoruz. Bu durum sadece ülke genelinde değil ülke dışındaki yardımlar için de geçerlidir. Afrika ve Asya’da bulunan yardıma muhtaç olan çocuk, kadın ve ailelerin yardımına koşmak da Türk toplumunun kökeninden gelmektedir. Din, dil, ırk fark etmeksizin herkesin eşit bir dünyada yaşadığı fakat eşit şartlara sahip olmadığı hatırlanmalıdır. İyilikdenizi.org sayesinde yardım etmek istediğiniz konuda bağış yapabilir, insanlık için adım atabilirsiniz.

 

 

Paylaş
Galeri
SON EKLENEN HABERLER