Organik Tarım ve Sürdürülebilirlik - İyilik Denizi
Tüm Haberler

Organik Tarım ve Sürdürülebilirlik

05.04.2020

Organik tarım, doğası gereği çoğunlukla zararlı olan sentetik kimyasallardan arındırıldığı, çevre ve insan sağlığı için daha iyi ve daha güvenli olduğu düşüncesi ile son yıllarda oldukça popülerlik kazanmıştır.

 

Organik tarım, geleneği, yeniliği ve bilimi, paylaşılan ortak çevreye fayda sağlamak için birleştirir, adil ilişkileri ve kaliteli yaşamı destekler.

 

Peki organik tarımın açlık ve yoksulluk sorunlarını çözme potansiyeli nedir?

Organik tarım özellikle yoksul ülkelerde sosyal ve ekolojik olarak sürdürülebilir bir kalkınma sağlanmasına ne tür katkılarda bulunabilir?

 

Organik tarım, sürdürülebilir kaynak kullanımı ile dünyanın gıda ihtiyacını karşılama potansiyeline sahiptir. Bu makale, organik tarımın gıda üretiminde kaynakların sürdürülebilir kullanımına etkisinin yanı sıra kirlilik ve sera gazı, genel itibariyle iklim değişikliği ile ilgili olarak kalkınmada nasıl bir rol oynadığını gösterme amacındadır.

 

Alandaki son araştırmalar, organik tarımın bizi şimdi ve sürekli değişen gelecekte doğru bir şekilde beslemek için daha donanımlı olduğu sonucuna vardı.

 

Organik tarımın verimliliği ile geleneksel tarımın verimliliği karşılaştırıldığında, organiğin kuraklık yıllarında geleneksel olandan daha iyi performans gösterdiği gözlenmiştir. Organik tarım %45 daha az enerji kullanmaktadır ve daha verimlidir. Geleneksel sistemler %40 daha fazla sera gazı üretir. Organik tarım, gıda ulaşılabilirliğine katkıda bulunurken çevre dostu uygulamalar ile az miktarda dış etkene ihtiyaç duyarak eşsiz bir kombinasyonun sunar.

 

Organik tarım, özellikle yoksul ülkelerde anlamlı sosyo-ekonomik ve ekolojik sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunabilir.

Bu bir yandan organik ilkelerin uygulanmasına yani yerel kaynakların (örneğin yerel tohum çeşitleri, gübre vb.) verimli yönetimine ve dolayısıyla maliyet etkinliğine bağlıdır.

Diğer yandan ise organik ürünler pazarı, yerel ve uluslararası düzeyde, büyük büyüme beklentilerine sahiptir ve yaratıcı üreticilere ve ihracatçılara gelirlerini ve yaşam koşullarını iyileştirmek için mükemmel fırsatlar sunmaktadır.

 

Organik tarımın oluşturulması, belirli bir alan için şartlar göz önünde bulundurularak gerçekleştirilmesi gereken uygun bir alternatif olabilir.

 

Organik tarım toprak verimliliğinin arttırılması, biyolojik çeşitliliğin korunması, yerele uyarlanmış üretim yöntemleri ve kimyasal girdilerin önlenmesidir.

 

Bu yöntemler, çok çeşitli mahsullerin yetiştirilmesiyle birlikte, tropik bölgelerdeki hassas ekosistemleri stabilize eder ve kuraklık hassasiyetini ve haşere istilasını azaltır. Organik tarım, verimsizlik riskini azaltır, getirileri stabilize eder ve küçük çiftçi ailelerinin ve yerel toplumların yaşam kalitesini iyileştirir.

 

Geleneksel tarım sisteminin kötü etkilerinden kaçınmak için organik tarım uygulamalarının benimsenmesi acil bir ihtiyaçtır, sadece güvenli gıda sağlayarak insan toplumunun sağlığını iyileştirmekle kalmaz, aynı zamanda çoğunlukla organik yönetimin toprak karbon tutma potansiyeli ile ilgili varsayımlar temelinde iddia edilen iklim değişikliğini azaltma potansiyeline de sahiptir. Organik tarım, insanlığın sürdürülebilir kalkınmasına giden yoldur.

Paylaş
Galeri
SON EKLENEN HABERLER