Yemendeki Kıtlık
Tüm Haberler

Yemen’deki Kıtlığın Sebebi

02.09.2022

Yemen’de En Çok İhtiyaç Duyulan Yardımlar?

Kıtlık ve küresel açlıkla mücadele eden bütün ülkelerin doğal olarak en çok ihtiyaç duyduğu yardımlar gıdadır. Yemen aynı zamanda kuraklıkla da mücadele ettiği için gıdanın yanı sıra temiz su da en çok ihtiyaç duyulan yardımlar arasındadır.

Yemen yardım kampanyaları adı altında düzenlenen yardım ve bağış organizasyonlarında giyecek, yatak ve ilaç yardımları da toplanmaktadır. Temiz suya ulaşım zor olduğu için hastalıklar artmış ve ilaç ihtiyacı çoğalmıştır. Yemen’de yaşanan bu kötü durumun yaraları yardım organizasyonlarıyla sarılmaya çalışılmaktadır. Yemen’e yardım kampanyası düzenleyen birçok kurum ve kuruluş bulunmaktadır.

Yemen Hakkında Bilgiler?

Yemen Orta Doğu’da yer alan bir Müslüman ülkesidir. Yukardan aşağıya sırasıyla kırmızı, beyaz ve siyah dikdörtgenden oluşan bayrakları vardır. Umman denizi, Aden körfezi ve Kızıldeniz kıyısında bulunur. Umman’ın batısında ve Suudi Arabistan’ın güneyinde yer alan bir ülkedir. Başkenti San’a’dır. Cumhuriyet ile yönetilmektedir ve Arap halkından oluşmaktadır. Yemen’de yaşayan halka Yemenliler denir. Anadili Arapçadır.

Yemen’in 25 milyon civarında nüfusa sahip olduğu bilinmektedir. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Öncelerde ekonomik olarak iyi durumda olan Yemen, özellikle 2016’dan beri politik savaşlardan ve iç savaşlardan dolayı büyük bir kıtlığa ve susuzluğa maruz kalmıştır. Hala bu durumla savaşıp baş etmeye çalışan yoksul halk, Yemen yardım kampanyaları adı altında yardımlara kapılarını açmak zorunda kalmıştır.

Yemen’deki Kıtlığın Sebebi?

Politik savaşlar ve iç savaşlar sebebiyle 2016 yılında Yemen’de kıtlık başlamıştır. Günümüze kadar hala devam eden kıtlık ölümcül seviyelere ulaşmıştır. Bütün insanların temel hakkı olan yaşama hakkını büyük bir tehlikeye sokan bu durumun çözülmesi, zararın en aza indirilmesi için yapılan yardımlar ve yardım organizasyonları dikkat çekmektedir. Özellikle Türkiye olmak üzere Müslüman ülkelerin Yemen’e yardım kampanyası yapmaları ve teşvik etmeleriyle kıtlığın giderilmeye çalışılması hedeflenmiştir. En çok ihtiyaç duyulan yardımlardan aşevi ve su kuyusu gibi yardımlar Yemen yardım kampanyası adıyla sık sık yapılmaktadır.

Kıtlığın başlangıcı olarak görülen politik savaşların tarafları sessizliğini korurken kitlesel ölümlere, çocuk ve bebek ölümlerine göz yummaya devam etmektedir. Oluşan kıtlığın önüne geçmek amacıyla Yemen’e yardım kampanyası düzenleyen ülkelerden biri olan Türkiye gıda hammaddesi dışında Yemen’de açtığı aşevleri ve su kuyularıyla yaralara merhem olmaya çalışmaktadır. Yapılan yardımlar aşevleri ve su kuyularıyla sınırlı kalmayıp bölge halkına giyecek yardımı, ilaç yardımı ve yatak yardımları gibi yardımlarda aralıksız yapılmaktadır. Bölgesel olarak yapılan aşevi ve su kuyusu yardımları, temel ihtiyaçlara ulaşımda en çok zorlanan bölgelere yapılarak başlamaktadır.

En temel hakları olan yaşama haklarını bile neredeyse düzgün kullanamayan Yemen halkına yapılan bu yardımlarla umut olmaya çalışılmaktadır. Sayılarının giderek artırılması beklenen aşevi ve su kuyuları bölge halkının birazda olsa rahat etmesini amaçlamaktadır. Yemen yardım kampanyaları başlığı altında toplanan birçok aracı dernek ve kurum sayesinde yardımlar bölgelere ulaşmaktadır. Politik savaşlardan ötürü 2016’da başlayan, o günden beri devam eden kıtlık ve kuraklığa karşı Yemen halkına yardımlarla destek olunmaya çalışılmıştır.

Su Kuyusu ve Aşevi Nedir? Ne İşe Yarar?

Yemen yardım kampanyalarının başında gelen, Yemen’de en çok ihtiyaç duyulan yardımlardan olan aşevi ve su kuyuları bölgenin temiz içilecek su ve gıda ihtiyacını karşılamak için yapılan yardımlardır. Özellikle çocukların ve bebeklerin gıda ihtiyaçlarını, su ihtiyaçlarını karşılamak için yapılan aşevi ve su kuyusu yardımları bölgede yaşamakta olan insanlara en büyük yardımdır.  Aşevlerinin görevleri bölgedeki ihtiyaç sahibi insanlara özellikle bebek ve çocuklara sağlıklı yemek sağlamaktır. Kuralık ve kıtlığın olduğu bölgelerde temel ihtiyacımız olan yemeğe ulaşmak çok zorlaştığı ve hatta imkânsızlaştığı için aşevleri kurularak orada pişen yemeklerle insanların yemeğe ulaşımlarını kolaylaştırmak hedeflenmektedir.

İhtiyaca göre bölgesel olarak yapılan aşevleri, insanların yemeğe ulaşmalarını kolaylaştırarak sağlıklı yemekler yemelerine olanak sağlar. Böylece yemek bulmada sorun yaşamayan insanların sağlıksız yemeklerden de uzak durmasına yardımcı olur. Kıtlık olan bölgelerde sağlıklı yiyecek bulmak zorlaştığı için insanlar hayatlarını devam ettirebilmek için sağlıksızda olsa yiyecek aramaya başlar. Yenilen bu sağlıksız gıdaların sonuçları hastalıklar, salgın hastalıklar ve işin sonunda kitlesel ölümlerdir. Yenebilecek kalitede gıdaların bulunmasındaki zorluklar göz önüne alındığında, sağlık açısından tehlike yaratacak gıdaların tüketimi oldukça fazlalaşır. Hal böyle olunca aşevleri temel ihtiyaç haline dönüşür. Aşevleri bölgedeki insanların hayatlarını sürdürebilmeleri için gerekli yapılar ve kuruluşlar haline gelmişlerdir.

Yemeklerin dışında hayatımızın her alanında ihtiyaç duyduğumuz suyun yokluğu insan hayatını direkt olarak tehlikeye attığı için su kuyuları en önemli ihtiyaçlar arasında gelir. Su kuyularının yapımıyla temiz ve içilecek suya ulaşımın kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Temiz suya ulaşım kolaylaştığı zaman bölgede hastalıkların çoğalma riski azaldığı için, ilaç ihtiyacı da azalmış olacaktır. Yemen yardım organizasyonları adıyla yapılan yardımlar sayesinde açılan su kuyuları ve yapılan çeşmeler, insanların temel ihtiyaçlarını gidermesine ve hayatlarını sağlıklı olarak devam ettirebilmelerine olanak sağlamaktadır.

Yemen’e Yapılan Yardım Kampanyaları Nelerdir?

Yemen’de ki açlık ve susuzluk başta Türkiye olmak üzere bütün dünyanın dikkatini çekmiş ve neredeyse bütün dünya ülkeleri Yemen’e yardım kampanyası düzenlemeye başlamışlardır. Türkiye bu konuda devlet olarak ve millet olarak desteğini hiç bir zaman esirgememiş hatta yardımlarını her geçen günde artırarak devam ettirmişlerdir. Yemen’e yardım kampanyası düzenleyen ve Yemen yardım paketleri çıkartan Türkiye’de ki sivil toplum kuruluşları, yardım dernekleri, devlet ve Türk Milleti insanlık onuru için üzerlerine düşenleri fazlasıyla yapmıştır ve yapmaya devam etmektedir.

Vakıflar ve dernekler aracılığıyla milletimizce yapılan yardımlar, Yemen yardım kampanyalarının en büyük bölümünü oluşturmaktadır. Dernekler ve vakıflar aracılığıyla yapılan gıda hammaddesi yardımları dışında Yemen’e çok sayıda aşevi, su kuyusu, çeşme, ilaç, kıyafet gibi yardımlar yapılmaya devam etmektedir. Yemen yardım konusu hakkında internette de çok fazla dernek ve vakıf bulunabilmektedir. Bu dernek ve vakıfların çalışma prensibi genellikle ilk hedef olarak bağış toplamaktır. Toplanılan bağışlar özellikle aşevi ve su kuyusu olarak bölgeye bağışlanmaktadır. Ayrıca aşevlerinde pişen yemeklerin maliyeti üstlenilerek yardımda bulunulabilir. Bunların yanı sıra yardım miktarınıza göre aşevlerinin 1 günlük veya sizin belirlediğiniz kadar sürenin yemek masraflarını bağış yapabileceğiniz gibi su kuyusu açımının maliyetini de karşılayarak yardımda bulunabilirsiniz.

Yemen’de en çok ihtiyaç duyulan yardımlardan olan gıda yardımı için dernekler ve vakıflar aracılığıyla bağış kampanyalarına katılarak yardımda bulunabilirsiniz. Bütün bu Yemen yardım paketleri ile birlikte ayrıca belirlenen SMS yardımları sayesinde Yemen’e yardım kampanyalarına SMS atarak belirli bir ücretle katılabilirsiniz. Toplanılan bu yardımlar başlıca aşevleri, su kuyuları, gıda hammaddeleri ve ilaç yardımlarında kullanılmaktadır.

Yemen’e Nasıl Yardım Edebilirsiniz?

Yazımızın başında ve tamamında dikkat çektiğimiz üzere özellikle Türk Milleti’nin yardımsever yanını ortaya çıkaran bu yardımları bireysel olarak oraya giderek de yapabileceğiniz gibi şu anda hali hazırda hizmet veren ve aracı olarak görev yapan devlet onayı almış yardım kuruluşları, dernek ve vakıflar üzerinden yapabilirsiniz. Ufak bir internet aramasıyla karşınıza çıkacak bu yardım kuruluşları, dernek ve vakıflar aracılığı ile dilediğiniz tutarda yardımı Yemen’de ihtiyaç sahibi bölgelere ulaştırabilirsiniz.

Kıtlıkla mücadele etmeye çalışan Yemen’e yapabileceğiniz en büyük yardım gıda ve içilecek temiz suya ulaşmada da artık büyük sorunlar yaşadıkları için su kuyusu açmaktır. Bu kuruluşlarda gönüllü olarak çalışarak ve Yemen’e yardım toplayarak da yardımlarınızı Yemen’e ulaştırabilirsiniz. Bu kurum ve kuruşlara online olarak yardımda bulunabileceğiniz gibi adres bilgilerini paylaşan dernek ve vakıfların ofislerini ziyaret ederek yüz yüze bilgi alışverişinde bulunarak sizin için en doğru yardım şeklini öğrenekte yardımda bulunabilirsiniz.

Telefon SMS yöntemi ile bağış toplayan kuruluşlara telefonunuzdan atacağınız SMS ile de yardımda bulunabilirsiniz. Yardım miktarını tamamen siz belirlediğiniz gibi bu yardımların bir sınırı yoktur yeni aşevleri yaptırabilir, su kuyuları açtırabilir, çeşmeler yaptırabilir, insanların kıyafetlerini yenileyebilir, medikal ve ilaç yardımı yapabilir, aşevlerinin günlük giderlerini karşılayabilirsiniz.

 

Paylaş
Galeri
SON EKLENEN HABERLER